Światowy Dzień Wolontariusz

5 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Wolontariusza.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy i członków PCK- bez nich nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak ogromnej liczby osób i realizować naszych celów. W działalność Polskiego Czerwonego Krzyża może zaangażować się każdy bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne. 

Można to zrobić na 2 sposoby: można zostać członkiem PCK w ramach działalności wybranej jednostki podstawowej lub też zostać wolontariuszem zarówno w wybranej jednostce podstawowej jak i w oddziale okręgowym lub rejonowym PCK.

Kim jest wolontariusz?

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wolontariusz tak samo jako członek PCK może angażować się w realizację celów i działań PCK, lecz nie opłaca on składek członkowskich oraz nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego w strukturach Stowarzyszenia. Wolontariusz nie musi należeć do żadnej jednostki podstawowej, może pomagać w pracy danego oddziału okręgowego lub rejonowego PCK np. brać udział w zbiórkach żywności, kwestach ulicznych, pomagać w organizacji wydarzeń itp.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights