Spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim

Przeszło 6 milionów złotych władze województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczyły na wsparcie udzielane przez organizacje pozarządowe osobom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Do organizacji tych zaliczał się również Polski Czerwony Krzyż. Projekty realizował zarówno Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy jak i nasz Oddział Rejonowy PCK w Toruniu. We wtorek (3 października) marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda spotkali się z przedstawicielami instytucji trzeciego sektora, by podsumować zrealizowane dzięki tym środkom przedsięwzięcia. 

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Jestem przekonany, że realizowane projekty stanowią istotne wsparcie dla wszystkich potrzebujących – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W trosce o osoby dotknięte skutkami COVID-19 jednostki trzeciego sektora zrealizowały 130 projektów społecznych, w ramach których wsparciem objęto 2 364 osoby. Wśród inicjatyw, na które organizacje pozarządowe otrzymały środki, są między innymi usługi opiekuńcze i  asystenckie, wsparcie rodzin, pomoc w opiece nad dziećmi oraz usługi na rzecz osób korzystających z domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych i wspomaganych.

Oddział Rejonowy PCK w Toruniu realizował m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Marszałek serdecznie podziękował nam za codzienną pracę, empatię i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Fotorelacja poniżej:

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights