Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu

Projekt “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku.

Projekt “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem niskiego poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie pomocy środowiskowej dla niesamodzielnych osób starszych. Wdrożony zostanie system różnego rodzaju usług społecznych w środowisku, którymi objętych zostanie 360 seniorów na obszarze wybranych 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt składa się z różnych działań. Jednym z nich jest

Działanie 3. Organizacja działań ukierunkowanych na wsparcie opiekunów faktycznych, w ramach którego przewiduje się utworzenie 4 punktów konsultacyjnych dla opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób starszych (w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocławku) oferujących szeroką ofertę wsparcia.

Poniżej przedstawiamy grafik punktu konsultacyjnego w Toruniu na kwiecień 2018 rok:

W punkcie tym opiekunowie faktyczni otrzymają pomoc oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne, dietetyczne, pielegnacyjne itp Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 56/658-30-60.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights