Kolejna edycja projektu “Karta dobra”

Toruński oddział Polskiego Czerwonego Krzyża został jednym z 38 partnerów programu @Fundacja Biedronki “Karta dobra”. W ramach projektu ubogie, samotne osoby starsze otrzymują kartę na zakupy do sieci sklepów Biedronka. Karta co miesiąc zasilana jest kwotą 185 zł. Dzięki takiej formie pomocy seniorzy mogą sami decydować na co wydadzą otrzymane środki. Karta to znaczące odciążenie ich domowego budżetu, które przekłada się m.in. na lepsze odżywianie. W tegorocznej edycji programu, nad którą patronat medialny po raz kolejny objął @Głos Seniora, Kartę dobra otrzyma łącznie 5000 osób starszych.

PCK w Toruniu rozdysponował 150 kart!


“Dziel się Uśmiechem” w Szkole Podstawowej i Przedszkolu (“0”) w Cierpicach

Podczas każdej edycji programu „Dziel się Uśmiechem” uczniowie z całej Polski poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach akcji mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce. Tym razem akcja zawitała do Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola (“0”) w Cierpicach.

Zapraszamy do fotoreacji:

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim

Przeszło 6 milionów złotych władze województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczyły na wsparcie udzielane przez organizacje pozarządowe osobom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Do organizacji tych zaliczał się również Polski Czerwony Krzyż. Projekty realizował zarówno Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy jak i nasz Oddział Rejonowy PCK w Toruniu. We wtorek (3 października) marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda spotkali się z przedstawicielami instytucji trzeciego sektora, by podsumować zrealizowane dzięki tym środkom przedsięwzięcia. 

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Jestem przekonany, że realizowane projekty stanowią istotne wsparcie dla wszystkich potrzebujących – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W trosce o osoby dotknięte skutkami COVID-19 jednostki trzeciego sektora zrealizowały 130 projektów społecznych, w ramach których wsparciem objęto 2 364 osoby. Wśród inicjatyw, na które organizacje pozarządowe otrzymały środki, są między innymi usługi opiekuńcze i  asystenckie, wsparcie rodzin, pomoc w opiece nad dziećmi oraz usługi na rzecz osób korzystających z domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych i wspomaganych.

Oddział Rejonowy PCK w Toruniu realizował m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Marszałek serdecznie podziękował nam za codzienną pracę, empatię i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Fotorelacja poniżej:Verified by MonsterInsights