Młoda Krew Ratuje Życie w SP 24

W dniu wczorajszym oraz dzisiejszym odbyły się 4 spotkania z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 24. Tematyka spotkania było honorowe dawstwo krwi. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne dotyczące krwiodawstwa, wypełnili testy dotyczące powyższego tematu a także młodsze klasy otrzymały drobne gadżety. Uczestniczący po lekcji na potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach otrzymali certyfikaty. Już za kilka lat osoby te będą mogły oddać po raz pierwszy krew i jej składniki. Mamy nadzieję, że przedstawione przez wolontariusza PCK informację pozwolą im zarówno podjąć decyzję aby w przyszłości zostać regularnymi dawcami ale także zachęcą rodziców i starszych kolegów i koleżanki do dołączenia do grona dawców. Uczniowie po obejrzeniu pokazu slajdów oraz materiałów multimedialnych mogli zadawać pytania. Niektóre informacje były dla nich zaskoczeniem. Poniżej mini fotorelacja z lekcji Młoda Krew Ratuje Życie. Warto wspomnieć o tym, że zajęcia odbyły się dzięki wsparciu ze strony Fundacji Tesco za co serdecznie dziękujemy.

Młoda krew ratuje życie 2018

Od kilku dni realizujemy projekt „Młoda krew ratuje życie”. Celem akcji jest zapoznanie młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z ideą honorowego krwiodawstwa. Mimo iż część osób biorących udział w prelekcjach nie może jeszcze oddawać krwi to z wielką chęcią słucha o tej pięknej idei dzielenia się cząstką siebie. Uczniowie chętnie zadają pytania aby dowiedzieć się o szczegóły dotyczące oddawania krwi. Po prelekcji wypełniają test, który sprawdza czy słuchacze przyswoili informacje dotyczące dawstwa krwi i jej składników. Po zajęciach otrzymują certyfikat, który potwierdza uczestnictwo w zajęciach. Projekt „Młoda krew ratuje życie” odbywa się dzięki wsparciu Fundacji Tesco. Młodzież otrzymuje ulotki przedstawiające podstawowe informacje. Dzięki temu mogą przekazać powyższe informacje pozostałym swoim kolegom lub członkom rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki temu realnie zwiększymy liczbę dawców, jeżeli zarówno teraz jak i w przyszłości kiedy to wspomniana młodzież osiągnie pełnoletność.

Jubileusz nadania Szkole Podstawowej nr 13 imienia św. Jana Pawła

16 października w Szkole Podstawowej nr 13 im. św. Jana Pawła II odbyła się podniosła uroczystość – jubileusz 20.lecia nadania imienia tego Wielkiego Polaka. Dziękujemy za zaproszenie.

Prezes OR PCK w Toruniu p. Mariola Chechłowska w swym wystąpieniu wyraziła słowa uznania i podziwu dla całej Społeczności Szkolnej za pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II, oraz czerpania z Jego nauk i myśli w codziennym trudzie wychowywania i edukowania, w myśl przesłania Ojca Św. że szkoła – już choćby z prostych motywów humanitarnych – musi nieustannie i z największym zaangażowaniem pracować nad rozbudzeniem i pogłębianiem wrażliwości na drugiego człowieka.

Witaj szkoło!

Wrzesień to miesiąc, który zawsze kojarzy się ze szkołą. Tak niedawno życzyliśmy radosnych i pełnych słońca wakacji, dzisiaj pragniemy życzyć, aby ten czas, który przed Wami jest był czasem radości i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Życzymy aby uczniom przynosił dumę z osiąganych wyników a nauczycielom poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Mamy nadzieję na kontynuowanie w nowym roku szkolnym współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, organizacją, która w 2019 roku obchodzić będzie 100 rocznicę powstania.

Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża
w Toruniu