Wiersz “Pod znakiem Czerwonego Krzyża”

25 października – Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Pod znakiem Czerwonego Krzyża.

IRMA BRUDNICKA

Prowadzi nas miłośnie
Krzyżyka krwawy znak,
I czyni, ze nie pustym
Stał się nam życia szlak,

Że na nim pełno pracy
A chętnych nie brak rąk,
Bo chcemy, by biedacy
Śmieli się wszyscy wkrąg.

Bo chcemy do serc smutnych
Radosną rzucić wieść
Bo tam, gdzie jest cierpienie,
My chcemy szczęście nieść.

I przecież gdzieś tam przez nas
Wskrzeszony uśmiech był,
Choć praca nasza drobna,
Co w mocy młodych sił,

W dziewczęcej tam pracowni
Maszyna furczy tak:
Bieliznę będziem mieli
Dla tych, którym jej brak.

A tu przy stołach, ławkach
Papieru szmer, zgrzyt piór:
To my piszemy listy
Za tysiąc rzek i gór.

Ktoś je tam będzie czytał
I z liter serce brał
I z obcych stron rodakom
Przyjazny uśmiech słał.

Tu książki się oprawia
I za to pieniądz jest
Na gwiazdkę biednym dzieciom,
Na Wielkanocny fest.

Do świetlic biegniem żwawo,
Aby się zebrać wraz,
Czytaniem i zabawą
Umilić sobie czas.

By potem znów przy pracy
Był zapał, uśmiech kwitł,
Byśmy kochali radość,
By nam świat smutny zbrzydł.

Byśmy do biednych rodzin
Z odzieżą, chlebem wraz
Nieść mogli dobre słowo,
By tam kochali nas.

Wszak każdy nam to przyzna,
Że w pracy zdrowie grunt,
Więc przeciw złym chorobom
Wznosimy wielki bunt.

Iligjenę uprawiamy,
Propagujemy też,
Jeśliś z higieną w zgodzie,
Żyć będziesz długo, wierz!

A kiedy w dni majowe
O wiośnie płynie wieść,
Kochanym, spracowanym
Rodzicom niesiem cześć.

I ciągle, tak na codzień
Ku szczęściu idziem wzwyż,
Bo wiedzie nas ku niemu
Młodych Czerwony Krzyż.

(Pisownia oryginalna – 1930 r.)

Dziesięć Przykazań Młodzieży Czerwonego Krzyża


1.Będę usiłował całe życie pracować dla pięknych zasad Czerwonego Krzyża Młodzieży.
2. Nigdy nie splamię mego honoru narodowego żadnym brzydkim czynem. Rozumiejąc, że obowiązkiem członka Czerwonego Krzyża Młodzieży jest być dobrym obywatelem swego kraju.
3. Będę całe życie pracował nad tem, aby Ojczyzna moja była bezpieczna, szczęśliwa i bogata i będę szanował Jej prawa.
4. Będę dobrym synem , który kocha i szanuje swoich Rodziców i Opiekunów i będę zawsze starał się dopomagać im wedle możności.
5. Będę zawsze odnosił się do moich nauczycieli z szacunkiem i wdzięcznością za ich pracę nad mojem wychowaniem.
6. Nigdy nie pominę sposobności niesienia pomocy i pociechy sierotom, starcom i w ogóle każdemu, kto jej potrzebować będzie.
7. Będę zawsze odpłacać dobrem za zło, bo to jest cechą szlachetnego człowieka, którym chce być przez całe życie.
8. Będę zawsze mówić prawdę, choćby mnie miała spotkać przykrość, bo kłamstwo jest tchórzostwem.
9. Będę zawsze dobrym kolegą i wiernym przyjacielem.
10. Każdy mój obowiązek będę zawsze spełniał sumiennie i o ile będę mógł najlepiej.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights