Fotorelacja z konferencji “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

W dniu 22 listopada odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu konferencja pt. “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Słowo wstepne wygłosili:
– prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Dziekan WPiA UMK) oraz
– p. Mariola Chechłowska (Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Toruniu).

Następnie odbyła się sesja laudacyjna powiązana z wręczeniem Medali 100. lecia patronom oraz osobom wspierającym działalność PCK. Łącznie wyróżniono 30 osób. Dodatkowo zostały wręczone odznaki honorowe PCK IV stopnia oraz odznaki Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Po nadaniu medali przyszła kolej na przerwę na przysłowiową kawę i ciastko. Po niej rozpoczęła się pierwsza sesja tematyczna. Kolejni referenci przedstawiali zagadnienia dotyczące prawa humanitarnego i historii PCK. W jej ramach wygłoszono następujące referaty:

– Kilka refleksji na temat ruchu honorowego krwiodawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,
dr hab. Konrad Zacharzewski (prof. Akademii Leona Koźmińskiego)

– PCK w kontekście migracji, zagrożeń łamania praw człowieka,
dr Marta Chechłowska-Lipińska (politolog)

– Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy w latach 1919—1939,
mgr Adam Szefer (historyk)

Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas na zasłużoną przerwę obiadową a po niej kolejne wykłady:

– Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady ogólne w świetle wyzwań współczesności,
dr hab. Agnieszka Szpak (prof. UMK, WNoPiB, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego)

– Rola organizacji pozarządowych wobec nielegalnej imigracji w ramach Unii Europejskiej,
dr Piotr Sadowski (Katedra Praw Człowieka, WPiA UMK)

– Sądownictwo międzynarodowe w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego,
SSR Paulina Popławska (Sąd Rejonowy w Świeciu)

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Dziękujemy przy tym wszystkich przybyłym gościom a w szczególności Staroście Toruńskiemu Panu Markowi Olszewskiemu, Prezydentowi Torunia Panu Michałowi Zaleskiemu oraz Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UMK Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Witkowskiemu.

Konferencja odbyła się jako jedno z wydarzeń wchodzących w skład obchodów 100. lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Konferencja naukowa „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom” (15.11.2019)

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 3 i 4 sesji Konferencji naukowej „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom” z 16.11.2019 roku zorganizowanej przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

III SESJA  godz. 10.00-13.00

 1. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Wolontariusze, Lekarze, Siostry PCK.
 2. por. mgr piel. Anna Kaczmarczyk – Hrabina Maria Tarnowska pierwsza laureatka Nagrody im. Florence Nightingale.
 3. dr hab. Tadeusz Zych – Z leliwą w PCK. Działalność czerwonokrzyska Marii Tarnowskiej, Marii z Tarnowskich Potockiej i Róży Tarnowskiej.
 4. dr Jarosław Maliniak – „Bo ja mam jedno serce – czerwonokrzyskie” – Hieronim Bartoszewski (1912-1993): szkic biograficzny.
 5. dr n. Renata Paliga – Postać Henryka Gnoińskiego.
 6. Helena Matoga, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich – Polskie laureatki Medalu im. Florence Nightingale.

przerwa na obiad

IV SESJA , godz. 14.00-16.00

 1. dr n. med. Renata Paliga – Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w rozwoju krwiolecznictwa i krwiodawstwa. Rys historyczny
 2. mgr Dominik Ziejka – Nieruchomości PCK utracone po II wojnie światowej.
 3. dr Łucja Marianna Cichocka – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z instytucjonalnym systemem oświatowym w latach 1945-1999

Konferencja naukowa „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”. 14.11.2019

Polski Czerwony Krzyż, który w 2019 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia,  jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją  humanitarną  w Polsce. Celem planowanej konferencji jest podsumowanie i prezentacja dorobku oraz realizacja misji na przestrzeni 100 lat, jak również budowanie wizerunku Polskiego Czerwonego Krzyża jako jednej z niewielu organizacji w Polsce, o tak długiej historii, ale też organizacji, która ją szanuje i potrafi z niej czerpać siłę do współczesnych działań. Pragniemy zachęcić naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na przestrzeni wieku. Konferencja  będzie mieć charakter ogólnopolski, co mamy nadzieję – przełoży się na duże zainteresowanie społeczeństwa, a jubileuszowa publikacja związana z konferencją stanowić będzie ważny przyczynek do historii Polski niepodległej od 100 lat.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 2 pierwszych sesji z 14.11.2019 roku.

I SESJA  godz. 10.00-13.00

 1. dr Waldemar Nikliński – Polski Biały Krzyż, zapomniana historia.
 2. dr Anna Ambrochowicz-Gajownik – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z polskimi konsulatami na południu Francji w 1940 roku.
 3. dr hab. Anna Pachowicz – Działalność PCK na terytorium Francji w strefie okupowanej i nieokupowanej w okresie II wojny światowej.
 4. dr Waldemar Kowalczyk – Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie II wojny światowej za granicą.
 5. Jolanta Adamska – Polski Czerwony Krzyż a Zbrodnia Katyńska.
 6. mgr Paweł Glugla – Aparat bezpieczeństwa wobec Stanisława Plapperta – członka Komisji Technicznej PCK w Katyniu.
 7. dr Tomasz Dziedzic – Archiwum doktora Robla.
 8. red Małgorzata Bilska – dr Józef Bellert i Szpital PCK w Auschwitz.

przerwa na obiad

II SESJA , godz. 14.00-16.00

 1. dr Wojciech Paduchowski – Pod czujnym okiem policji politycznej – dr płk. Mieczysław Henoch pracownik PCK w Krakowie.
 2. dr hab. Aneta Firlej-Buzon – Wśród ruin, wśród zniszczenia, wśród cieni zdziczenia i mordu, w których pogrąża się każda wojna, wyłania się sylwetka Polskiego Czerwonego Krzyża – PCK na rzecz przesiedlanych i osiedlających się na Dolnym Śląsku w świetle druków ulotnych z lat 1945-1948.
 3. mgr Dominika Jarzyńska- Pokojska – Ekshumacje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż po II wojnie światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej, umożliwiające odkrycie zbiorowych mogił ofiar niemieckich potajemnych egzekucji z lat 1939-1943. Ich znaczenie dla rozwoju badań nad zbrodnią w Palmirach. Upamiętnienie miejsca straceń – powstanie muzeum.
 4. dr Janos Tischler – Polskie społeczeństwo wobec Węgrów po stłumieniu rewolucji węgierskiej 1956 r. Polacy Węgrom – 1956.

Organizatorem konferencji jest Małopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego KrzyżaVerified by MonsterInsights