Konferencja naukowa „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom” (15.11.2019)

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 3 i 4 sesji Konferencji naukowej „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom” z 16.11.2019 roku zorganizowanej przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

III SESJA  godz. 10.00-13.00

  1. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Wolontariusze, Lekarze, Siostry PCK.
  2. por. mgr piel. Anna Kaczmarczyk – Hrabina Maria Tarnowska pierwsza laureatka Nagrody im. Florence Nightingale.
  3. dr hab. Tadeusz Zych – Z leliwą w PCK. Działalność czerwonokrzyska Marii Tarnowskiej, Marii z Tarnowskich Potockiej i Róży Tarnowskiej.
  4. dr Jarosław Maliniak – „Bo ja mam jedno serce – czerwonokrzyskie” – Hieronim Bartoszewski (1912-1993): szkic biograficzny.
  5. dr n. Renata Paliga – Postać Henryka Gnoińskiego.
  6. Helena Matoga, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich – Polskie laureatki Medalu im. Florence Nightingale.

przerwa na obiad

IV SESJA , godz. 14.00-16.00

  1. dr n. med. Renata Paliga – Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w rozwoju krwiolecznictwa i krwiodawstwa. Rys historyczny
  2. mgr Dominik Ziejka – Nieruchomości PCK utracone po II wojnie światowej.
  3. dr Łucja Marianna Cichocka – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z instytucjonalnym systemem oświatowym w latach 1945-1999


Verified by MonsterInsights