Informator dla seniora 2018

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla seniora. Jest to publikacja bezpłatna, sfinansowana w ramach projektu “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Aby otworzyć informator należy kliknąć na okładkę.

Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………….3
ABC Seniora………………………………………………………………4
Zdrowie…………………………………………………………………….4
Zalecane szczepienia………………………………………………….4
Kiedy należy wezwać pogotowie………………………………….4
Szybka terapia onkologiczna………………………………………4
Transport sanitarny……………………………………………………5
Leczenie uzdrowiskowe………………………………………………6
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień………………..6
Opieka paliatywna i hospicyjna……………………………………6
Zakłady opiekuńczo-lecznicze…………………………………… 7
Poradnie/oddziały/kliniki geriatryczne……………………… 10
Rehabilitacja lecznicza…………………………………………….. 10
Zaopatrzenie w wyroby medyczne……………………………..17
Wypożyczalnie sprzętu medycznego………………………….17
Pomoc instytucjonalna………………………………………….. 19
Domy pomocy społecznej ……………………………………….. 19
Całodobowe placówki……………………………………………….22
Dzienne domy pomocy……………………………………………..23
Pomoc środowiskowa……………………………………………..24
Dodatek pielęgnacyjny……………………………………………..24
Zasiłek pielęgnacyjny……………………………………………… 24
Usługi opiekuńcze…………………………………………………….25
Wsparcie…………………………………………………………………25
Nieodpłatna pomoc prawna………………………………………25
Pomoc rzecznika konsumentów………………………………..30
Podstawowe prawa pacjenta……………………………………..32
Telefon zaufania dla seniorów……………………………………32
Aktywny senior……………………………………………………….32
Kluby seniora……………………………………………………………32
Uniwersytety trzeciego wieku……………………………………38
Rady seniorów…………………………………………………………. 41
Oferta instytucji kultury w województwie
kujawsko-pomorskim……………………………………………….42
Dobre praktyki na rzecz osób starszych……………….. 44

Grafik punktu konsultacyjnego

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Przedstawiamy Państwu grafik punktu konsultacyjnego działającego w ramach programu “Pogodna jesień na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Więcej o programie na stronie: https://pcktorun.pl/pogodna-jesien

Kolejny rower przekazany

Polski Czerwony Krzyż w Toruniu dzięki współpracy z Fundacją Eco Textil otrzymuje za przekazaną odzież specjalistyczne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne dla podopiecznych PCK.
Dziś właśnie przekazaliśmy jeden z nich dla Szymona – syna Pana Adama. Szymonowi życzymy udanych wycieczek, a wszystkich zachęcamy do wsparcia naszej akcji poprzez oddawanie odzieży do kontenerów PCK. Nasze kontenery znajdziecie m.in. w następujących miejscach https://pcktorun.pl/tekstylia/

Pomoc sąsiedzka

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym Województwo Kujawsko-Pomorskie che się zmierzyć. Przygotowane przez władze propozycje i rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania. Jednym z projektów realizowanych na terenie Torunia jest program “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”. Więcej o programie możecie się dowiedzieć ze strony https://pcktorun.pl/pogodna-jesien/. W jego ramach udzielana jest między innymi tzw. pomoc sąsiedzka gdzie wolontariusz pomaga w codziennych pracach osobie starszej. Jednak nie tylko do tego ogranicza się ta pomoc. .

– Siadamy przy kawie i rozmawiamy praktycznie dwie godziny o niczym i o wszystkim i te rozmowy pomagają pani Teresie, tak jak i mnie – przyznaje.


Cały materiał na temat pomocy udzielanej seniorom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdziecie Państwo w magazynie “Akcja Innowacja”.Verified by MonsterInsights