Grafik punktu konsultacyjnego na marzec 2019

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Przedstawiamy Państwu grafik punktu konsultacyjnego na miesiąc marzec 2019 roku. Punkt działa w ramach programu “Pogodna jesień życia – na Kujawach i Pomorzu” i jest wsparciem dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych. czy starszych. Zapraszam do zapisów na porady w naszym Punkcie Konsultacyjnym. Wszystkie konsultacje są dla Państwa bezpłatne. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 534 095 032 ( Grzegorz Iżyk )

Grafik punktu konsultacyjnego

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Przedstawiamy Państwu grafik punktu konsultacyjnego działającego w ramach programu “Pogodna jesień na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Więcej o programie na stronie: https://pcktorun.pl/pogodna-jesien

Pomoc sąsiedzka

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym Województwo Kujawsko-Pomorskie che się zmierzyć. Przygotowane przez władze propozycje i rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania. Jednym z projektów realizowanych na terenie Torunia jest program “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”. Więcej o programie możecie się dowiedzieć ze strony https://pcktorun.pl/pogodna-jesien/. W jego ramach udzielana jest między innymi tzw. pomoc sąsiedzka gdzie wolontariusz pomaga w codziennych pracach osobie starszej. Jednak nie tylko do tego ogranicza się ta pomoc. .

– Siadamy przy kawie i rozmawiamy praktycznie dwie godziny o niczym i o wszystkim i te rozmowy pomagają pani Teresie, tak jak i mnie – przyznaje.


Cały materiał na temat pomocy udzielanej seniorom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdziecie Państwo w magazynie “Akcja Innowacja”.

Grafik punktu konsultacyjnego – czerwiec

Przedstawiamy Państwu grafik punktu konsultacyjnego, który działa w ramach programu “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Opieka wytchnieniowa i wizyty instruktażowe

W ramach projektu “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 rusza POLITYKA WYTCHNIENIOWA oraz WIZYTY INSTRUKTAŻOWE polegające na wsparciu opiekunów faktycznych. Zapraszamy do kontaktu 56/658-30-60 (Grzegorz Iżyk).

Na czym będą polegały te dwa działania?

1)OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Przedmiotem działania jest świadczenie usług opiekuńczych – opieka wytchnieniowa – na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu przez pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK. Specjaliści będą zobowiązani do świadczenia usług w terminie od początku maja 2018 do końca grudnia 2019 r.

Przewidywana częstotliwość świadczenia usług przez specjalistów pomagających na terenie gminy Toruń:
– łącznie 10 h x 20 m-cy (przy czym godzina pracy wynosi 60 minut)
Częstotliwość świadczenia usług przez danego specjalistę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, w związku z powyższym możliwa jest sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez danego specjalistę z uwagi na brak zainteresowania osób skorzystaniem z danej opieki.

2)WIZYTY INSTRUKTAŻOWE

Przedmiotem działania jest świadczenie usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych. W Toruniu przez:
– pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK
– rehabilitanta/fizjoteraputę;
Specjaliści będą zobowiązani do świadczenia usług w terminie początku maja 2018 do końca grudnia 2019 r.

Przewidywana częstotliwość świadczenia usług przez specjalistów pomagających na terenie gminy Toruń:
– łącznie 1 wizyta x 2 h x 20 m-cy (przy czym godzina pracy wynosi 60 minut).
Częstotliwość świadczenia usług przez danego specjalistę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, w związku z powyższym możliwa jest sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez danego specjalistę z uwagi na brak zainteresowania osób skorzystaniem z danej wizyty instruktażowej.Verified by MonsterInsights