Świąteczna paczka dla Seniora

Plakat projektu "Świąteczna paczka dla Seniora". Na plakacie znajduje się zdjęcie torby z produktami spożywczymi i logiem Fundacji PZU.
Plakat projektu “Świąteczna paczka dla Seniora” / Fundacja PZU / PCK OR w Toruniu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu w partnerstwie z Fundacją PZU realizuje  projekt pn. „Świąteczna Paczka dla Seniora”. Dzięki tej inicjatywie zostanie przygotowanych 90 paczek z najbardziej przydatnymi produktami i artykułami spożywczymi, kosmetykami, środkami ochrony i czystości. Taki prezent Bożonarodzeniowy trafi do Podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu.  Pragniemy aby obdarowani poczuli, że są otoczeni troską i pamięcią.

Partner projektu:

Grafik punktu konsultacyjnego na maj 2019

Grafik Punktu Konsultacyjnego na miesiąc maj 2019 r. Tradycyjnie zapisy odbywają się pod moim numerem telefonu 534 095 032Wszystkie konsultacje są dla Państwa bezpłatne. Wyjątkowo (ze względu na przeniesienie jednego dyżuru kwietniowego na maj) Pracownik Socjalny będzie dla Państwa dostępny aż 3 razy.
Pozdrawiam i zachęcam do zapisów, Grzegorz Iżyk.

Informator dla seniora 2018

Projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” został zakończony 31.12.2021 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dla seniora. Jest to publikacja bezpłatna, sfinansowana w ramach projektu “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Aby otworzyć informator należy kliknąć na okładkę.

Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………….3
ABC Seniora………………………………………………………………4
Zdrowie…………………………………………………………………….4
Zalecane szczepienia………………………………………………….4
Kiedy należy wezwać pogotowie………………………………….4
Szybka terapia onkologiczna………………………………………4
Transport sanitarny……………………………………………………5
Leczenie uzdrowiskowe………………………………………………6
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień………………..6
Opieka paliatywna i hospicyjna……………………………………6
Zakłady opiekuńczo-lecznicze…………………………………… 7
Poradnie/oddziały/kliniki geriatryczne……………………… 10
Rehabilitacja lecznicza…………………………………………….. 10
Zaopatrzenie w wyroby medyczne……………………………..17
Wypożyczalnie sprzętu medycznego………………………….17
Pomoc instytucjonalna………………………………………….. 19
Domy pomocy społecznej ……………………………………….. 19
Całodobowe placówki……………………………………………….22
Dzienne domy pomocy……………………………………………..23
Pomoc środowiskowa……………………………………………..24
Dodatek pielęgnacyjny……………………………………………..24
Zasiłek pielęgnacyjny……………………………………………… 24
Usługi opiekuńcze…………………………………………………….25
Wsparcie…………………………………………………………………25
Nieodpłatna pomoc prawna………………………………………25
Pomoc rzecznika konsumentów………………………………..30
Podstawowe prawa pacjenta……………………………………..32
Telefon zaufania dla seniorów……………………………………32
Aktywny senior……………………………………………………….32
Kluby seniora……………………………………………………………32
Uniwersytety trzeciego wieku……………………………………38
Rady seniorów…………………………………………………………. 41
Oferta instytucji kultury w województwie
kujawsko-pomorskim……………………………………………….42
Dobre praktyki na rzecz osób starszych……………….. 44Verified by MonsterInsights