Wygrałeś walkę z COVID-19? Pomóż innym!

Kim jest ozdrowieniec ?

1. Osoba, u której za pomocą dostępnych testów wykryto wirusa SARS-CoV-2 (przebyła zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19). lub

2. Osoba, u której nie stwierdzono wcześniej obecności wirusa za pomocą testów wymazowych RT-PCR, jednak testy wykazały, że obecnie w jej krwi znajdują się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Kto może być dawcą osocza ?

Wszystkie osoby, które:

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami)

2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej:

– 28 dni od zakończenia objawów,

– u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji,

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:

Tel.: (52) 322 18 73, 604 – 972 – 100

e-mail: lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl

(telefon czynny od pon.-pt. w godz.: 7:30-15:30)

Toruń:
Terenowy Oddział Toruń
ul. Gagarina 212-216
tel: 570 587 214

1 listopada

W tym szczególnym dniu zadumy pamiętamy o tych, którzy od nas odeszli. Zwłaszcza o osobach, które odeszły w ciągu ostatniego roku. Zarówno o tych związanych z Polskim Czerwonym Krzyżem jak i o osobach nie należących do naszej organizacji. Szczególnie jesteśmy myślami z rodzinami wolontariuszy, działaczy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, których nie ma już wśród nas. Do samego końca byliście oddani ideom czerwonokrzyskim.

Rocznica podpisania Konwencji Genewskich

W dniu 12 sierpnia 1949 r. podpisane zostały przez Polskę w Genewie Konwencje o ochronie ofiar wojny, a mianowicie:

1. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych,

2. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu,

3. Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych oraz

4. Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

W 1864 roku 12 państw podpisało na konferencji w Genewie porozumienie zwane pierwszą Konwencją Genewską lub Konwencją humanitarną Czerwonego Krzyża o polepszeniu losu rannych żołnierzy a wspomniany komitet przyjął nazwę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie.

Na podstawie tej Konwencji ranni żołnierze i personel sanitarny stron walczących uznani zostali za osoby neutralne, pozostające pod ochroną prawa. Znakiem tej ochrony stało się godło Czerwonego Krzyża na białym polu będące odwróconym godłem państwowym Szwajcarii – dla uczczenia Henryka Dunanta i pozostałych inicjatorów Konwencji Genewskiej.

Wkrótce w państwach, które podpisały Konwencję Genewską lub do niej później przystąpiły powstały narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, których zadaniem było niesienie w oparciu o postanowienia Konwencji pomocy ofiarom wojny i przygotowywanie pomocniczych ochotniczych kadr sanitarnych dla zapewnienia tej pomocy w czasie wojny.

W celu polepszenia współpracy i pomocy między narodowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża w 1919 roku utworzono Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Stała się ona federacją narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (kraje muzułmańskie) i Czerwonego Lwa i Słońca (Persja). Polska również do niej przystąpiła. Podstawowym zadaniem Ligi było dopomaganie narodowym stowarzyszeniom m.in. w szerzeniu idei czerwonokrzyskich wśród młodzieży.

Wszystkie zarówno wspomniane na początku cztery Konwencje jak i kolejne akty międzynarodowego prawa humanitarnego są wyrazem przekonania ludzkości, ze w czasie wojny, tak jak w czasie pokoju obowiązują ludzi pewne powszechnie uznane zasady moralne i humanitarne. Stosuje się je we wszystkich konfliktach zbrojnych i wojennych.

Główną zasadą określoną przepisami jest nakaz, że „osoby nie biorące udziału w działaniach wojennych, w tym również członkowie sił zbrojnych, którzy złożyli broń oraz osoby, które stały się niezdolne do walki na skutek choroby, ran, pozbawienia wolności lub z wszelkich innych powodów, będą we wszelkich okolicznościach traktowane w sposób humanitarny, przy czym nie będą robione żadne różnice na ich niekorzyść z powodu rasy, koloru skóry, religii lub wierzeń, płci, urodzenia lub majątku ani z żadnych innych powodów tego rodzaju”.

Wszystkie Konwencje chronią znakiem Czerwonego Krzyża i nie pozwalają atakować szpitali, zakładów i formacji służby zdrowia wojskowej i cywilenej, organizowanych i prowadzonych przez narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża: sprzet i personel sanitarny, personel narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża przeznaczony do zbierania, wynoszenia, przewożenia i leczenia rannych i chorych.

Szczególnej ochronie Konwencji i opiece Czerwonego Krzyża poddano osoby cywilne, a zwłaszcza dzieci, kobiety ciężarne, starców, chorych, osobami niepełnosprawnymi.

Jeżeli chcecie się zapoznać z pełnym tekstem Konwencji Genewskich zapraszamy: https://www.legal-tools.org/doc/8913f1/pdf/
Konferencja „Prawo Humanitarne w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4zNMu-9DMiIBLYZ1TuA9cZnRUPlL9iuX

Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża

W sytuacji epidemii powinniśmy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale również nasze emocje i zdrowie psychiczne. Zachwianie codziennej rutyny, konieczność izolacji związanej z kwarantanną, zmiany długoterminowych planów oraz ograniczenie dostępności do obiektów publicznych mogą znacznie wpłynąć nie tylko na ogólne samopoczucie, ale również nasze zdrowie psychiczne. Kryzys zdrowia publicznego może wywoływać wiele reakcji psychologicznych takich jak podwyższony poziom lęku, stresu, obniżony nastrój, poczucie zagubienia i samotności, a nawet złość i wściekłość. Emocje te bezpośrednio wpływają  na nasze zachowanie i podejmowane decyzje, co może wiązać się między innymi z nieprzemyślanymi zakupami, gromadzeniem zapasów, a nawet wzrostem agresji i stygmatyzacją osób zarażonych lub pochodzących z poszczególnych krajów.

Aby pomóc osobom doświadczającym trudnych emocji związanych z epidemią, Polski Czerwony Krzyż uruchomił linię wsparcia psychologicznego. Codziennie w godzinach 10:00-22:00 nasi psycholodzy-wolontariusze będą udzielać pierwszej pomocy psychologicznej każdemu, kto będzie czuł potrzebę porozmawiania i podzielenia się swoimi trudnościami czy emocjami. Jesteśmy dostępni pod numerem: 22 230 22 07.