XV Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu dzisiejszym w Toruniu odbyło się XV Forum Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele działających w Toruniu organizacji wymienili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami zarówno między sobą jak i przedstawicielami samorządu lokalnego. Wydarzenie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Oczywiście na forum nie mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie rozmów podkreślano, że w Toruniu współpraca między władzami a organizacjami pozarządowymi jest bardzo dobra i owocna. Organizacje otrzymują odpowiednie wsparcie co pozwala im na rozwój i poszerzanie działalności. Taka współpraca ma również przełożenie na realne zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Warto w tym momencie podkreślić, że władze miasta wspierają również PCK m.in. w kwestii lokalowej. Dodatkowo podczas spotkania przedstawiono Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. wraz z informacją o planowanych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r.

Miejsce spotkania: Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights