Uroczystość wręczenia odznak Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy / Terenowy Oddział Toruń

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights