Światowy Dzień Żywności

16 października obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem, a także ukazanie społeczeństwu skutków niedożywienia oraz skali ubóstwa, które nie dotyczy wyłącznie krajów skrajnie ubogich, ale również Polski.

Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież.

Co roku w dniu 16 października na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania – odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.

Kampania Walki z Głodem, którą prowadzi Polski Czerwony Krzyż ma także na celu edukację społeczeństwa z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w obchody Światowego Dnia Żywności!

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights