Podaruj Dzieciom Serce 2018

Poszczególne oddziały PCK w tym również Oddział Rejonowy w Toruniu prowadzą coroczne akcje, które pozwalają na zebranie środków i przygotowanie wsparcia dla dzieci w danym regionie. Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość. Zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach. Podsumowaniem corocznych działań jest finał pn “PODARUJ DZIECIOM SERCE”. W tym roku odbędzie się on w Teatrze im. Wilama Horzycy. W czasie finału podziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli działania PCK w Toruniu. Wejście na finał akcji tylko z zaproszeniem.

Sponsor główny:

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights