Ochrona znaku Czerwonego Krzyża

Przypominamy, że znak Czerwonego Krzyża podlega ochronie. Mogą go używać organizacje wchodzące w skład ruchu czerwonokrzyskiego i to w sposób ściśle określony przepisami.

Znak w znaczeniu ochronnym używany jest podczas konfliktu zbrojnego i wskazuje walczącym,
że oznaczone nim osoby, jednostki medyczne oraz środki transportu są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe. Znak, spełniając funkcję ochronną powinien mieć odpowiednio duże wymiary, aby być widocznym.

Znak w znaczeniu informacyjnym ma niewielkie wymiary i wskazuje, że dana osoba lub obiekt są związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Znak używany przez stowarzyszenie krajowe w czasie pokoju jest niewielkich rozmiarów – używany jako znak stowarzyszenia powinno występować razem z jego nazwą lub inicjałami.

Regulamin używania znaku Czerwonego Krzyża: https://pck.pl/wp-content/uploads/2020/10/regulamin_uzywania_znaku_czerwonego_krzyza_czerwonego.pdf

Przewodnik ochrony znaku: https://pck.pl/wp-content/uploads/2020/10/przewodnik_ochrony_znaku_czerwonego_krzyza_2013.pdf

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights