Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością obchodzony jest corocznie 3 grudnia. Jest to dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podkreślenia praw osób z niepełnosprawnością oraz promowania integracji społecznej i pełnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym. Święto to ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością, oraz propagowanie równości szans dla wszystkich.

W ramach obchodów tego dnia organizowane są różnorodne wydarzenia, kampanie edukacyjne i akcje mające na celu promowanie aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie oraz budowanie świadomości na temat ich potrzeb i praw.

Celem Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością jest również zwrócenie uwagi na konieczność eliminacji barier architektonicznych, społecznych i komunikacyjnych, aby stworzyć bardziej otwarte społeczeństwo, w którym każdy ma szansę pełnego uczestnictwa bez względu na swoje zdolności czy niepełnosprawność.

Jako Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu prowadzimy usługi opiekuńcze na terenie gminy i na co dzień widzimy z czym muszą się mierzyć osoby z niepełnosprawnościami. Wspieramy naszych podopiecznych jak tylko możemy w ich codziennych problemach.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights