Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest to święto obchodzone corocznie 1 października. Zostało ono stanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Kto jest osobą starszą?

Na wstępie niespodzianka 🙂 Określenie “osoba starsza” nie jest terminem umownym. To kto jest seniorem definiują wprost przepisy. I tak w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 rok życia.

Jak wielu Polaków jest w tym wieku?

W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec grudnia 2021 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła ponad 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski. Starzenie się społeczeństwa obserwowane jest z różnym natężeniem w poszczególnych województwach. W województwie kujawsko-pomorskim jest 540 tys. osób powyżej 60 roku życia. W 2020 r. 8,1 mln seniorów było biernych zawodowo (tj. 85,5%). Liczba osób w wieku 60 lat i więcej aktywnych zawodowo wynosiła 1,2 mln (dane: Główny Urząd Statystyczny 31.12.2021).

Konieczna pomoc

Granicą po której przekroczeniu trudności codziennego funkcjonowania ujawniają się z większą siłą, jest wiek 70+. To wówczas pogarsza się stan fizyczny, co utrudnia im wyjście z domu a tym samym nasila się u nich poczucie osamotnienia. Największymi wyzwaniami z którymi musza się mierzyć osoby starsze są finanse i zachowanie zdrowia. Seniorzy Ci potrzebują stałej lub doraźnej pomocy od najbliższych lub podmiotów specjalizujących się udzielaniem pomocy. Jednym z takich podmiotów niewątpliwie jest Polski Czerwony Krzyż.

Jako jeden z oddziałów rejonowych tej organizacji corocznie opieką obejmujemy setki takich osób. W 2022 roku m.in jesteśmy realizatorem zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. program ten realizowany jest przy wsparciu Gminy Miasta Toruń oraz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu. Posiadamy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. W większości jest on wypożyczany przez najbliższych dla osób właśnie w podeszłym wieku. Innym bardzo dużym projektem, który realizujemy we współpracy z Fundacją Biedronki jest “Karta dobra”. Otrzymały ją głównie seniorzy, którzy posiadają bardzo niskie dochody lub są osobami z duża niepełnosprawnością. Comiesięczne wsparcie stalą kwotą pozwala osobom starszym zapewnić sobie podstawowe artykuły żywności i higieny. Coroczną formą pomocy osobom starszym są również paczki żywnościowe. Dzięki ofiarności i wsparciu ludzi dobrej woli oraz podmiotów jesteśmy w stanie przekazywać je potrzebującym w określonych okresach np. na Wielkanoc czy święta Bożego Narodzenia.

W tym roku Polski Czerwony Krzyż ma dodatkowe zadanie. Wojna na Ukrainie spowodowała, że dodatkową grupą potrzebującą pomocy stali się mieszkańcy, którzy uciekli aby chronić swoje i swoich najbliższych życie przed śmiercią. Wśród niej znajdują się również osoby starsze. Oprócz standardowej pomocy jaką otrzymywały osoby z Ukrainy mieli oni możliwość otrzymania dodatkowych paczek żywnościowych. Obecnie mogą one m.in. korzystać ze wsparcia na pokrycie kosztów leków z programu H4U


W związku z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych pragniemy złożyć na ręce wszystkich Seniorów najlepsze życzenia: dużo zdrowia oraz pogody ducha. Życzymy Wam abyście w każdym roku cieszyli się z realizacji swoich planów oraz spełniania marzeń a uśmiech Was nigdy nie opuszczał.


Jak wesprzeć Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Toruniu?

Jeżeli masz jakąkolwiek możliwość i chęć wsparcie nas w działaniach zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego (lub na maila).
Jęczmienna 10, 87-100 Toruń
czynna: poniedziałek – piątek
godz. 7:00 – 15:00
tel. 56 622-21-29

Możecie Państwo również dokonywać wpłat na nasze konto z zaznaczeniem “dla Torunia”. A za wszelką dotychczas okazaną pomoc serdecznie i z całego serca dziękujemy.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights