Dofinansowanie usługi tłumaczenia dokumentów z języka ukraińskiego na polski.

📌 W Punkcie humanitarno-informacyjnym PCK można uzyskać dofinansowanie usługi tłumaczenia dokumentów (świadectwa, dyplomy, suplementy) z języka ukraińskiego na polski.

📌 У Гуманітарно-інформаційному пункті РКК можна отримати фінансування на переклад документів (атестатів, дипломів, додатків) з української на польську мову.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights