Dzień Młodzieży PCK

Od ponad stu lat, w zmieniających się uwarunkowaniach historycznych i ekonomicznych, Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża skutecznie realizuje ważne inicjatywy społeczne. Wiele pokoleń przyczyniło się do kształtowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw humanitarnych, przekuwając swój czas, wiedzę, umiejętności, a także energię i zapał w pomaganie najbardziej potrzebującym 🤝❤️

Dzisiejsi młodzi wolontariusze PCK reprezentują różne środowiska, odzwierciedlając rozmaite lokalne społeczności oraz najważniejsze obszary dobrowolnej działalności opartej o zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dotyczą one ochrony ludzkiego życia i zdrowia, edukacji szkolnej i akademickiej, pomocy i opieki społecznej, ratownictwa w czasie katastrof i klęsk żywiołowych, pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa oraz upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego.

W dniu Młodzieży PCK w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz swoim własnym składamy wszystkim członkom i wolontariuszom oraz ich opiekunom działającym w Szkolnych i Akademickim Kołach PCK, Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych serdeczne podziękowania za codzienną pracę i wkład w działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy za troskę o dobro innych, odpowiedzialność i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka oraz wytrwałość podczas realizacji zarówno bieżących zadań, jak i nowych wyzwań.

Składając podziękowania życzymy Wam radości z podejmowanych działań, inspiracji do rozwoju osobistego oraz skutecznego wcielenia w życie mnóstwa nowych pomysłów, pomagających tworzyć humanitarną i pokojową przyszłość.

Jerzy Bisek – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Katarzyna Mikołajczyk – Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża

Zdjęcie przedstawia dwie wolontariuszki Polskiego Czerwonego Krzyża
Dzień Młodzieży PCK 2022

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights