105 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. w Warszawie. Należy zauważyć, że to tylko 2 miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym roku nasza organizacja kończy 105 lat. Jest tym samym najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. W początkowym okresie działalności nosiła nazwę Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Główne działania PCK skierowane są na bezinteresowne niesienie pomocy ludziom cierpiącym, w tym chorym, starszym, niepełnosprawnym, osobom żyjącym w złych warunkach sanitarnych. Prowadzi wiele działań mających za zadanie polepszenie warunków życiowych wspomnianych osób.

W ramach struktur PCK działają:

  • Kluby Wiewiórka
  • Akademickie Koła PCK
  • Szkolne Koła PCK
  • Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
  • Kluby Honorowych Dawców Krwi
  • Grupy Ratownictwa
  • Grupy Pomocy Humanitarnej.

Każdy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie znajdzie miejsce dla siebie. Może podejmować inicjatywy jako członek PCK lub wolontariusz.

Przez cały ten okres Polski Czerwony Krzyż był wierny swoim zasadom:
– humanitaryzm
– bezstronność
– neutralność
– niezależność
– dobrowolność
-jedność
-powszechność

Jako Oddział rejonowy w Toruniu możemy się “pochwalić” szerokim wachlarzem działań na rzecz zarówno społeczności lokalnej jak i w akcjach niesienia międzynarodowej pomocy humanitarnej.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights