Tablica upamiętniająca powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu

W obecnym roku mija 100 rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.
Zaczęło się od obserwacji krwawych doświadczeń bitwy pod Solferino (1859). Szwajcarski biznesmen Henry Dunant nie mógł obojętnie patrzeć na cierpienie rannych i umierających żołnierzy pozbawionych pomocy medycznej. Zaproponował, aby w każdym kraju powstały organizacje wolontariackie niosące pomoc podczas wojny.
W Polsce, po odzyskaniu niepodległości, dzięki zaangażowaniu Heleny Paderewskiej, powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W Toruniu od 1918 r. działała Polska Opieka Czerwonego Krzyża, która następnie przekształciła się w Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (PTCK) z siedzibą w Toruniu, a od 1920 r. objęła swym działaniem Pomorze, tworząc Okręg Pomorski Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. W 1921 r. gen. Józef Haller powołał Koła Młodzieży PCK. W 1927 r. PTCK zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż.
W Toruniu pierwsza siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża znajdowała się przy ul. Wysokiej 16 -obecna siedziba Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Wmurowanie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Fundację PKO Banku Polskiego jest kolejnym wydarzeniem, które podsumowuje obchody roku jubileuszowego PCK w Toruniu a dla następnych pokoleń będzie przypomnieniem, że w tym budynku 100 lat temu powstał Polski Czerwony Krzyż w Toruniu.Verified by MonsterInsights