Szkolenie nowych opiekunów faktycznych

Szkolenie nowych opiekunek w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Zapoznaj się ze szczegółami wsparcia: https://pcktorun.pl/pogodna-jesien/