Nagroda Marszałka dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

W niedzielę, 16 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Wśród nagrodzonych znalazł się Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy. Oddział PCK został nagrodzony za za niesienie pomocy najbardziej potrzebującym w przeciągu ostatnich stu lat

Historia Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK sięga do roku 1920, kiedy w Toruniu powstał Okręg Pomorski PCK. Po II wojnie światowej przeniósł się do Bydgoszczy, natomiast po reformie administracyjnej w roku 1999, w miejsce czterdziestu dziewięciu oddziałów PCK, powstało szesnaście nowych okręgów. W województwie kujawsko-pomorskim jego siedziba znalazła się w Bydgoszczy. Bydgoski oddział PCK prowadzi różnorodne działania w kierunku polepszenia warunków życiowych mieszkańców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Realizuje, często autorskie programy w zakresie opieki socjalnej, pomocy charytatywnej i humanitarnej. Przykładami taki programów są: “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, “W zdrowym ciele – zdrowa krew” – projekt edukacyjny na temat zdrowego trybu życia, “Godnie żyć” – program pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym i “W drodze do pełnosprawności” – projekt przygotowujący członków rodzin i wolontariuszy do opieki nad osobami chorymi.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy


Verified by MonsterInsights