Punkt humanitarno-informacyjny

Dzięki zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowie uruchamiamy PUNKT HUMANITARNO – INFORMACYJNY dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

W punkcie humanitarno – informacyjnym będzie można uzyskać pomoc w formie dofinansowania tłumaczenia dokumentów (dyplomów, świadectw, suplementów; poza dokumentacją medyczną) z języka ukraińskiego na polski przez tłumacza przysięgłego. Pomoc ta ma na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w wyuczonej dziedzinie.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy prosimy o kontakt mailowy pck.torun@gmail.com lub w wiadomości prywatnej.

———————————

Завдяки угоді, укладеній з губернатором Куявсько-Поморського, ми запускаємо ГУМАНІТАРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

У гуманітарно-інформаційному пункті можна буде отримати допомогу у вигляді співфінансування перекладу документів (дипломів, довідок, додатків; крім медичної документації) з української на польську присяжним перекладачем. Ця допомога покликана збільшити шанси знайти роботу в навченій сфері.

Якщо ви готові скористатися допомогою, зв’яжіться з нами по електронній пошті pck.torun@gmail.com або в приватному повідомленні.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights