Podziękowania od Prezydenta

Toruń, 22 czerwca 2022 r.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Oddział Rejonowy w Toruniu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie dziękuję za ofiarność i wsparcie udzielone naszym ukraińskim sąsiadom, którzy wskutek bestialskiej wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i którzy znaleźli schronienie w Toruniu. Udzielona przez Państwa pomoc uchodźcom świadczy nie tylko o wielkim sercu, ale także zrozumieniu dla działań podjętych przez miasto Toruń, zmierzających do zapewnienia ofiarom wojny normalnego funkcjonowania w naszym mieście. Dzięki Państwa zaangażowaniu i okazanej pomocy udało się zapewnić miejsca bezpiecznego pobytu dla bardzo wielu osób.

Toruń podjął różne formy pomocy i wsparcia uchodźców, którzy dotarli do naszego miasta: zapewniamy im bezpłatną komunikację pociągami i środkami komunikacji miejskiej, w toruńskich szkołach i przedszkolach tworzymy miejsca nauki i opieki dla ukraińskich dzieci, w placówkach szkolnych i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie trwa zbiórka niezbędnych i codziennych rzeczy, organizowane są także spotkania integracyjne, doradztwo prawne czy pomoc w zatrudnieniu dorosłych. Specjalnymi transportami przekazywana jest także pomoc humanitarna do miasta partnerskiego Lucka. Dla nas w Toruniu istotne jest to, że wsparcie dla Ukrainy dociera z wielu kierunków i ma różny charakter. Ale chyba najważniejszym jej przejawem jest indywidualna i bezinteresowna życzliwość ze strony takich ludzi jak Państwo — osób, które oferują uchodźcom pomoc rzeczową, finansową i dach nad głową we własnych domach. Przyjmuję to z wdzięcznością i najwyższym uznaniem wobec Państwa wrażliwości i szlachetnej postawy.

Z podziękowaniem i wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Podziękowania od Prezydenta Torunia w grafice

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights