Czy wiesz, że …

Znak Czerwonego Krzyża

Znak używany tytułem ochrony powinien zawsze zachowywać czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów na krzyżu, czy półksiężycu, ani na białym tle. Prawidłowy krzyż tworzą dwa równe ramiona, jedno poziome a drugie pionowe przecinające się pośrodku. Forma i kierunek półksiężyca nie są określone. Ani krzyż, ani półksiężyc nie mogą dotykać brzegów flagi czy tarczy. Odcień czerwieni nie jest ściśle określony. Tło musi być zawsze białe. Międzynarodowy znak Czerwonego Krzyża nie składa się z 5 kwadratów a między szerokością elementów ramion a ich wysokością są drobne różnice: b = a + 1/6a

Regulamin nie uściśla dokładnej barwy i wymiarów znaku oraz nie reguluje wszystkich problemów związanych z jego wyglądem. Stowarzyszenia krajowe dbają jednak o jak najbardziej jednolite zasady zapewniające jego ochronę.

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach, na znak składa się krzyż oraz napis wokół niego w dwóch obręczach. Krzyż składa się z dwóch równych ramion, przecinających się prostopadle pośrodku. Krzyż składa się z 5 identycznych kwadratów. Aby opisać konstrukcję i wzajemne odległości poszczególnych elementów znaku wyznaczamy wielkość „x” równą wysokości jednego kwadratu. Czerwony kolor krzyża uzyskiwać należy poprzez stosowanie farby drukarskiej Pantone 4853. Przy druku czarno-białym należy starać się, aby krzyż nie był czarny, a jasno-szary 4 . Tło jest białe. Napis wykonany jest czarną (Panteon Black 6) czcionką Square bold extended z podwójnymi odstępami pomiędzy wyrazami.

więcej na: https://pcktorun.pl/znak/

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights