Kursy pierwszej pomocy dla najmłodszych

Letnie wakacje sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, ale także poznawaniu zasad pierwszej pomocy. Podczas obozu w Zębie dzieci z gminy Wielka Nieszawka uczestniczyły w takich zajęciach zorganizowanych przez naszą działaczkę Brygidę Czapiewską. Dzięki kursom pierwszej pomocy najmłodsi oswajają się z tematyką, uczą szybkiego i zdecydowanego działania w sytuacjach nagłych, kształtowania odpowiedniej postawy, nawyków, odpowiedzialności i poczucia obowiązku. Zwiększa się ich świadomość na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Program “Drogowe ABC”

Pomimo pandemii COVID-19 edukujemy jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, dbając o siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Zajęcia oprócz sporej dawki wiedzy przyniosły dzieciom dużo zabawy i radości.
Więcej o programie realizowanym przez Polski Czerwony Krzyż wraz z Circle K na stronie: https://www.drogoweabc.pl/

Bądź zdrów – wybierz sam 2020

23 września w VIII LO i ZSPS w Toruniu zostały zorganizowane pokazy ratownictwa medycznego. Przez kilka godzin uczniowie mogli przypatrywać się oraz uczestniczyć w akcjach pierwszej pomocy. Można było nauczyć się jak przeprowadzić ucisk klatki piersiowej a nawet jak obsługiwać defibrylator. Piękna pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12 września 2020 r. obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. W tym dniu przeprowadzana jest coroczna kampania promująca i podkreślająca znaczenie szkolenia pierwszej pomocy w zapobieganiu urazom i ratowaniu życia.

Niedawno przeprowadzone sondaże pokazują, że prawie 40 procent mieszkańców twierdzi, że znajdowało się w sytuacji awaryjnej, w której musieli udzielić pierwszej pomocy. W tym Światowym Dniu Pierwszej Pomocy Czerwony Krzyż na całym świecie wzywa wszystkich obywateli do upewnienia się, że posiadają umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia w sytuacji awaryjnej.Szkolenie z pierwszej pomocy to coś więcej niż tylko wiedza i umiejętności skutecznego reagowania – to także pewność, że będziemy potrafili działać, gdy zajdzie taka potrzeba.  Polski Czerwony Krzyż oferuje szeroką gamę kursów pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Skończenie takiego kursu ułatwia radzenie sobie z sytuacjami awaryjnymi. Posiadanie umiejętności natychmiastowego działania własnie w sytuacji awaryjnej może uratować życie lub zmniejszyć skutki obrażeń. Natomiast wiedza nabyta w trakcie szkoleń pomaga również przede wszystkim zapobiegać urazom.Verified by MonsterInsights