Pomz nam pomagac
100 rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyza
Pogodna jesien zycia na Kujawach i Pomorzu Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego Ulotka promująca WOF w Toruniu

XXI edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Ogłaszamy XXI edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Konkurs prowadzony jest przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Termin nadsyłania prac: 15 października 2018 r.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Udostępniajcie znajomym planującym w tym roku obronę 🙂

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne na http://www.pck.pl/pages,16_86.html Więcej informacji udzieli Zuzanna Jurkowska-Bunoz: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl

Szkolenia kwalifikacyjne dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"

W ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” kilka dni temu zaczęliśmy szkolenie kwalifikacyjne dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych ?
Wszyscy uczestnicy chętnie i aktywnie biorą w nim udział.

Zbiórka krwi w ZSMEiE – 2017.03.06

Ustawicznie prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne dotyczące potrzeby oddawania krwi. Efektem tych działań w ramach akcji MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE było zbiorowe oddawanie krwi przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie ?

Teleopieka Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - partnera PCK

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia” trwa rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu monitorowania.

Teleopieka to nowa forma wsparcia dla seniorów oferowana bezpłatnie, dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyposażona jest w przycisk SOS przygotowany w wygodnej formie zawieszki na szyję czy bransoletki, umożliwia szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Inne możliwe funkcje teleopieki to np.: lokalizacja GPS, czujnik upadku, pomiar tętna, licznik kroków itp. Efektem teleopieki będzie poprawa jakości życia i bezpieczeństwa osób starszych i ich bliskich. Tą formą wsparcia ma być objętych 50 niesamodzielnych osób starszych w okresie od kwietnia 2018 r. do końca grudnia 2019 r.

Rekrutacja do teleopieki jest prowadzona do dn. 23.03.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać telefonicznie: 56 657 14 69 lub mailowo: infosenior@rops.torun.pl

Projekt partnerski pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia edukacyjne na temat krwiodawstwa w IV LO w Toruniu Działania w ramach Turnieju Młoda krew ratuje życie.

W dniu 13 marca 2017 roku spotkaliśmy się z młodzieżą z IV LO w Toruniu. W czasie prelekcji przedstawiliśmy uczniom i gronu pedagogicznemu działalność Polskiego Czerwonego Krzyża zwracając szczególną uwagę na tematykę honorowego krwiodawstwa. Młodzi ludzie z uwagą wysłuchali Pani Ewy Zulewskiej (Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu), która to przedstawiła historię powstania i ewoluowania Ruchu Czerwonego Krzyża na terenie Polski. Opowiedziała zarówno o wczesnych latach działalności Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża jak i o sprawach, którymi PCK zajmuje się obecnie. Na wyświetlonej prezentacji zostały pokazane slajdy, które w dostępny sposób opisywały najważniejsze działania zarówno ogólnopolskie jak i terenowe PCK. Uczniowie poznali m.in. zasady używania znaku PCK. Kolejna część spotkania upłynęła na przedstawieniu młodzieży tematyki honorowego oddawania krwi. O samym oddawaniu krwi jak i wszystkich aspektach z tym związanych opowiedział Pan Marcin Lesiak – dawca, który ma na swoim koncie 20 litrów oddanej krwi. Mimo iż duża część uczniów nie miała 18 lat a to jest własnie próg wiekowy po przekroczeniu, którego można oddać krew to z chęcią i zainteresowaniem wsłuchiwali się w zagadnienia dotyczące tej pięknej idei. Mamy nadzieję, że takie rozmowy pomogą podjąć młodzieży decyzję o zostaniu w przyszłości regularnymi honorowymi dawcami krwi.

Oddaj krew i co dalej?

ODDAM KREW I CO DALEJ?
6 marca 2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Uczniowie chętnie i licznie oddają krew w ramach kampanii MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE, w związku z czym działacz PCK pan Marcin Lesiak przeprowadził prelekcje dla ponad 150 uczniów. Pogadanka dotyczyła celów i zasad organizacyjnych ruchu HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Pracownikom i Uczniom za zaangażowanie oraz p. Marcinowi za wykłady.

Pierwsza pomoc w klubie Kameleon

Ferie to też dobry czas na poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
Dzieci spędzające ferie w klubie Kameleon – 16 lutego br. uczyły się zasad pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone były przez instruktora PP PCK w ramach projektu Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.
Partnerami akcji są FUNDACJA TESCO oraz PRACOWNIA BADAŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA.

Szukamy beneficjentów – osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych ,Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu"

Nadal aktywnie działamy w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” ?
W związku z czym zapraszamy beneficjentów – osoby starsze, niesamodzielne lub niepełnosprawne, dla których będziemy świadczyć usługi pomocy sąsiedzkiej oraz usługi opieki dziennej.
Obie formy DARMOWYCH usług kierujemy do mieszkańców Torunia oraz gmin LUBICZ, OBROWO oraz WIELKA NIESZAWKA.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
– nr tel 56/658 30 60
– e-mail pck.torun@gmail.com
– osobiście w biurze PCK ul. Jęczmienna 10 w Toruniu

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu

WAŻNE!
Damy pracę!
Szukamy osób chętnych podjąć współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem w Toruniu w ramach projektu ,,Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” na stanowisku OPIEKUNA DZIENNEGO OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Oferujemy:
– 100 godz. szkolenie
– pracę 160 godz./m-c
– kilometrówkę
– dofinansowanie abonamentu telefonicznego
Oczekujemy:
– odpowiedzialności
– sumienności
– prawa jazdy kat. B + auto

Kontakt:
56/658-30-60
pck.torun@gmail.com
Toruń, ul. Jęczmienna 10

„Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizuje program finansowany przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019r.

Zapraszamy do udziału w projekcie:
– osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 lat
– opiekunów faktycznych osób starszych
– osoby, które chcą podjąć zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej
– osoby, które chcą opiekować się osobami starszymi w ramach wolontariatu

W zależności od formy uczestnictwa w projekcie oferujemy:
opiekę dzienną dla niesamodzielnych osób starszych (w ramach Usług Opieki Dziennej, Pomocy Sąsiedzkiej, Wolontariatu Opiekuńczego) wsparcie opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób starszych (szkolenia, domowe wizyty instruktażowe, punkty konsultacyjne, wypożyczalnia sprzętu, organizowanie opieki w ramach polityki wytchnieniowej)
szkolenia i kursy dla osób, które podejmą zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej oraz wolontariuszy