Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 2018

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż składa na ręce wszystkich Honorowych Dawców Krwi serdeczne życzenia: zdrowia, radości oraz pogody ducha. Dziękujemy jednocześnie za to, że dzielicie się swoją krwią dając nadzieję biorcom na powrót do zdrowia a nawet ratując im życie. W 2017 roku członkowie i wolontariusze PCK oddali ponad 114 000 litrów krwi. Dzięki tej krwi uratowano wiele istnień ludzkich. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni za każdą jedną kroplę Waszej krwi i poświęcenia.

Życzenia od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

Drodzy Krwiodawcy!

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności! Dziękujemy za Wasze szlachetne i bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka! Krew, którą się dzielicie z innymi każdego dnia ratuje życie potrzebującym!

Niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania!

Z tej okazji zapraszamy do RCKiK w Bydgoszczy, Oddziałów Terenowych oraz na akcje wyjazdowe. Na każdego kto odda krew czeka kalendarz na rok 2019 a także słodki poczęstunek.

Młoda Krew Ratuje Życie w SP 24

W dniu wczorajszym oraz dzisiejszym odbyły się 4 spotkania z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 24. Tematyka spotkania było honorowe dawstwo krwi. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne dotyczące krwiodawstwa, wypełnili testy dotyczące powyższego tematu a także młodsze klasy otrzymały drobne gadżety. Uczestniczący po lekcji na potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach otrzymali certyfikaty. Już za kilka lat osoby te będą mogły oddać po raz pierwszy krew i jej składniki. Mamy nadzieję, że przedstawione przez wolontariusza PCK informację pozwolą im zarówno podjąć decyzję aby w przyszłości zostać regularnymi dawcami ale także zachęcą rodziców i starszych kolegów i koleżanki do dołączenia do grona dawców. Uczniowie po obejrzeniu pokazu slajdów oraz materiałów multimedialnych mogli zadawać pytania. Niektóre informacje były dla nich zaskoczeniem. Poniżej mini fotorelacja z lekcji Młoda Krew Ratuje Życie. Warto wspomnieć o tym, że zajęcia odbyły się dzięki wsparciu ze strony Fundacji Tesco za co serdecznie dziękujemy.

Fotorelacja:

XV Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu dzisiejszym w Toruniu odbyło się XV Forum Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele działających w Toruniu organizacji wymienili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami zarówno między sobą jak i przedstawicielami samorządu lokalnego. Wydarzenie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Oczywiście na forum nie mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie rozmów podkreślano, że w Toruniu współpraca między władzami a organizacjami pozarządowymi jest bardzo dobra i owocna. Organizacje otrzymują odpowiednie wsparcie co pozwala im na rozwój i poszerzanie działalności. Taka współpraca ma również przełożenie na realne zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Warto w tym momencie podkreślić, że władze miasta wspierają również PCK m.in. w kwestii lokalowej. Dodatkowo podczas spotkania przedstawiono Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. wraz z informacją o planowanych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r.

Miejsce spotkania: Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń

O polskim Czerwonym Krzyżu powiedzieli

15. Czy wiesz, że Polski Czerwony Krzyż cieszył się ogromnym zaufaniem społecznym w czasie II Rzeczpospolitej, najważniejsze osoby w państwie zawsze wypowiadały się o naszej organizacji z najwyższym uznaniem i zachęcały do występowania w szeregi organizacji.

O polskim Czerwonym Krzyżu powiedzieli:

Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski

„Ranny i chory żołnierz – to sierota wojskowy. Wchodzi nagle, jako odpadek wielkiej produkcji wojennej, do bezdusznej, skomplikowanej maszyny, bezsilny, zdenerwowany, często bezwolny. Trzeba włożyć duże wysiłki, aby w tej maszynie pracowało serce matczyne, które więcej kocha właśnie to dziecko, które jest nieszczęśliwe i zbolałe, a więc nieużyteczne dla pracy, i w tem leży szczytne i wielkie zadanie Czerwonego Krzyża w czasie wojny…”

gen. Józef Haller

gen. Józef Haller, 1919 r.

„Niechaj Krzyż Czerwony nie czerwieni się jako rana niezabliźniona, ale niech krasi czerwień serca kochającego bliźniego i niosącego mu czynną pomoc”

Prezydium Polskiego Czerwonego Krzyża na audiencji u prezydenta RP Ignacego Mościckiego (drugi z prawej). Widoczni m.in. senator Antoni Bogucki (trzeci z lewej), inż. Alfons Kuhn (trzeci z prawej),Tytus Filipowicz (z prawej). Data wydarzenia: 1935-06-14 Źródło NAC: 1-A-1347Verified by MonsterInsights