Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy ponad 800 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż od pierwszego dnia konfliktu zbrojnego świadczy pomoc na rzecz poszkodowanych z Ukrainy i do dziś udzielił jej ponad 800 tys. uchodźców. W pracę zostało zaangażowanych 8200 wolontariuszy i pracowników PCK, w tym 505 osób z Ukrainy. PCK wysłał również ponad 600 transportów na Ukrainę – ponad 5 tys. ton pomocy humanitarnej, w tym wyposażenie szpitali i ambulatoriów, leki, środki opatrunkowe, żywność, koce i ubrania.

Raport „Na pomoc Ukrainie” zaprezentowany 11 października w trakcie konferencji w Centrum Prasowym PAP pokazuje zaangażowanie PCK na rzecz poszkodowanych przez wojnę, w wyniku którego pomoc humanitarna w postaci żywności, wody, artykułów higienicznych, a także wsparcie medyczne, psychologiczne i finansowe dociera do najbardziej potrzebujących.

Rankiem 24 lutego ruszyliśmy do działań, nasze zasoby magazynowe zostały zadysponowane na rzecz przygranicznych Oddziałów Okręgowych. Uruchomiliśmy też błyskawicznie nasze zasoby ratownicze i Grupę Pomocy Humanitarnej, które udzielały pomocy humanitarnej, medycznej i wsparcia psychologicznego w punktach tymczasowego pobytu przy granicy. Tylko tam przez kilka tygodni pomogliśmy blisko 10 tys. osób” – podkreślił Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

Wskazał również, że niemal równocześnie – w porozumieniu z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem – ruszyły pierwsze transporty z pomocą humanitarną do Ukrainy.

Zadzwonili do nas z Polskiego Czerwonego Krzyża i zapytali: >>Walentyna, co możemy zrobić, aby ci pomóc?<<. Chcieli wiedzieć, czego dokładnie potrzebujemy. I pomogli nam. Pytali: >>Walentyna, a żywność?<<. Odpowiadałam: potrzebujemy. Woda? Potrzebujemy. Leki? Potrzebujemy” – mówiła Walentyna Pryshko, wiceprezes Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy, prezes Wołyńskiej Obwodowej Organizacji TCKU.

Dodała, że w początkowej fazie wojny Polski Czerwony Krzyż miał większe zasoby i możliwości skutecznego działania niż Ukraiński Czerwony Krzyż, a praca zorganizowana przez PCK przyciągnęła również wielu ukraińskojęzycznych wolontariuszy, dając im w ten sposób możliwość pomagania uchodźcom.

Punkty pomocy humanitarnej uruchomione w kolejnych tygodniach przez PCK na terenie całej Polski, w wielu miejscach funkcjonują do dzisiaj. Wolontariusze PCK rozdystrybuowali w nich 7892 tony produktów w ramach pomocy humanitarnej – w tym 286107 pakietów higienicznych i 333668 pakietów żywnościowych.

Uruchomiliśmy także projekty, które mają na celu pomoc w postaci gotówkowej do wykorzystania w konkretnych sklepach, a także pomoc, dzięki której osoby spełniające kryteria mogą samodzielnie zadysponować, na co zostaną przekazane te środki, np. na wynajem mieszkania. Wartość tej pomocy to ponad 100 mln zł” – wyjaśnił Michał Mikołajczyk.

Dodał, że PCK uruchomił również programy wsparcia psychologicznego oraz programy integracyjne, w których wzięło udział już ok. 100 tys. osób, a także projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji językowych w celu zdobycia pracy.

W opinii Michała Mikołajczyka tak szeroki zakres pomocy niesionej osobom poszkodowanym w wyniku wojny, nie byłby możliwy bez współpracy i zaangażowania 48 Stowarzyszeń Krajowych, a także Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), działających w 192 krajach i zrzeszających ponad 15 mln wolontariuszy.

Wiemy, jak pomagać w obliczu wypadku komunikacyjnego, niesienia pierwszej pomocy, klęski żywiołowej, katastrofy, jednak wojna, w wyniku której 13 mln osób musiało opuścić swoje domy – to zupełnie coś innego, także pod kątem zabezpieczenia wolontariuszy i ratowników. Dlatego błyskawicznie pojawili się zagraniczni eksperci Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, którzy mają doświadczenie w pracy z uchodźcami z pogranicza turecko-syryjskiego, pojawiły się konkretne projekty” – zaznaczył.

Walentyna Pryshko jest dobrej myśli.

Jesteśmy silnym narodem. Bóg silnych ludzi wystawia na próbę. I to jest nasza próba. Ale nigdy nie zapominamy i nigdy nie zapomnimy, że nie jesteśmy w tym sami. Są z nami Polacy, są z nami Niemcy. A jeśli będziemy trzymali się razem, to wygramy. I zapanuje pokój” – powiedziała.

Pobierz Raport z działań Polskiego Czerwonego Krzyża

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Zapisy na paczki z produktami spożywczymi dla uchodźców z Ukrainy

Zakończyliśmy zapisy na paczki z produktami spożywczymi.

Ми закінчили реєстрацію на упаковки з харчовими продуктами.

Od poniedziałku 10 października 2022 w Punkcie humanitarno-informacyjnym PCK w godzinach 8.00 – 14.00 lub do wyczerpania ilości prowadzić będziemy zapisy na paczki z produktami spożywczymi dla uchodźców z Ukrainy.

З понеділка, 10 жовтня 2022 року, в Гуманітарно-інформаційному пункті РСК з 8.00 до 14.00 або до вичерпання кількості ми будемо вести облік пакетів з продуктами харчування для біженців з України.

Dofinansowanie usługi tłumaczenia dokumentów z języka ukraińskiego na polski.

📌 W Punkcie humanitarno-informacyjnym PCK można uzyskać dofinansowanie usługi tłumaczenia dokumentów (świadectwa, dyplomy, suplementy) z języka ukraińskiego na polski.

📌 У Гуманітарно-інформаційному пункті РКК можна отримати фінансування на переклад документів (атестатів, дипломів, додатків) з української на польську мову.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest to święto obchodzone corocznie 1 października. Zostało ono stanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Kto jest osobą starszą?

Na wstępie niespodzianka 🙂 Określenie “osoba starsza” nie jest terminem umownym. To kto jest seniorem definiują wprost przepisy. I tak w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 rok życia.

Jak wielu Polaków jest w tym wieku?

W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec grudnia 2021 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła ponad 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski. Starzenie się społeczeństwa obserwowane jest z różnym natężeniem w poszczególnych województwach. W województwie kujawsko-pomorskim jest 540 tys. osób powyżej 60 roku życia. W 2020 r. 8,1 mln seniorów było biernych zawodowo (tj. 85,5%). Liczba osób w wieku 60 lat i więcej aktywnych zawodowo wynosiła 1,2 mln (dane: Główny Urząd Statystyczny 31.12.2021).

Konieczna pomoc

Granicą po której przekroczeniu trudności codziennego funkcjonowania ujawniają się z większą siłą, jest wiek 70+. To wówczas pogarsza się stan fizyczny, co utrudnia im wyjście z domu a tym samym nasila się u nich poczucie osamotnienia. Największymi wyzwaniami z którymi musza się mierzyć osoby starsze są finanse i zachowanie zdrowia. Seniorzy Ci potrzebują stałej lub doraźnej pomocy od najbliższych lub podmiotów specjalizujących się udzielaniem pomocy. Jednym z takich podmiotów niewątpliwie jest Polski Czerwony Krzyż.

Jako jeden z oddziałów rejonowych tej organizacji corocznie opieką obejmujemy setki takich osób. W 2022 roku m.in jesteśmy realizatorem zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. program ten realizowany jest przy wsparciu Gminy Miasta Toruń oraz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu. Posiadamy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. W większości jest on wypożyczany przez najbliższych dla osób właśnie w podeszłym wieku. Innym bardzo dużym projektem, który realizujemy we współpracy z Fundacją Biedronki jest “Karta dobra”. Otrzymały ją głównie seniorzy, którzy posiadają bardzo niskie dochody lub są osobami z duża niepełnosprawnością. Comiesięczne wsparcie stalą kwotą pozwala osobom starszym zapewnić sobie podstawowe artykuły żywności i higieny. Coroczną formą pomocy osobom starszym są również paczki żywnościowe. Dzięki ofiarności i wsparciu ludzi dobrej woli oraz podmiotów jesteśmy w stanie przekazywać je potrzebującym w określonych okresach np. na Wielkanoc czy święta Bożego Narodzenia.

W tym roku Polski Czerwony Krzyż ma dodatkowe zadanie. Wojna na Ukrainie spowodowała, że dodatkową grupą potrzebującą pomocy stali się mieszkańcy, którzy uciekli aby chronić swoje i swoich najbliższych życie przed śmiercią. Wśród niej znajdują się również osoby starsze. Oprócz standardowej pomocy jaką otrzymywały osoby z Ukrainy mieli oni możliwość otrzymania dodatkowych paczek żywnościowych. Obecnie mogą one m.in. korzystać ze wsparcia na pokrycie kosztów leków z programu H4U


W związku z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych pragniemy złożyć na ręce wszystkich Seniorów najlepsze życzenia: dużo zdrowia oraz pogody ducha. Życzymy Wam abyście w każdym roku cieszyli się z realizacji swoich planów oraz spełniania marzeń a uśmiech Was nigdy nie opuszczał.


Jak wesprzeć Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Toruniu?

Jeżeli masz jakąkolwiek możliwość i chęć wsparcie nas w działaniach zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego (lub na maila).
Jęczmienna 10, 87-100 Toruń
czynna: poniedziałek – piątek
godz. 7:00 – 15:00
tel. 56 622-21-29

Możecie Państwo również dokonywać wpłat na nasze konto z zaznaczeniem “dla Torunia”. A za wszelką dotychczas okazaną pomoc serdecznie i z całego serca dziękujemy.Verified by MonsterInsights