Konferencja naukowa „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”. 14.11.2019

Polski Czerwony Krzyż, który w 2019 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia,  jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją  humanitarną  w Polsce. Celem planowanej konferencji jest podsumowanie i prezentacja dorobku oraz realizacja misji na przestrzeni 100 lat, jak również budowanie wizerunku Polskiego Czerwonego Krzyża jako jednej z niewielu organizacji w Polsce, o tak długiej historii, ale też organizacji, która ją szanuje i potrafi z niej czerpać siłę do współczesnych działań. Pragniemy zachęcić naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na przestrzeni wieku. Konferencja  będzie mieć charakter ogólnopolski, co mamy nadzieję – przełoży się na duże zainteresowanie społeczeństwa, a jubileuszowa publikacja związana z konferencją stanowić będzie ważny przyczynek do historii Polski niepodległej od 100 lat.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 2 pierwszych sesji z 14.11.2019 roku.

I SESJA  godz. 10.00-13.00

 1. dr Waldemar Nikliński – Polski Biały Krzyż, zapomniana historia.
 2. dr Anna Ambrochowicz-Gajownik – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z polskimi konsulatami na południu Francji w 1940 roku.
 3. dr hab. Anna Pachowicz – Działalność PCK na terytorium Francji w strefie okupowanej i nieokupowanej w okresie II wojny światowej.
 4. dr Waldemar Kowalczyk – Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie II wojny światowej za granicą.
 5. Jolanta Adamska – Polski Czerwony Krzyż a Zbrodnia Katyńska.
 6. mgr Paweł Glugla – Aparat bezpieczeństwa wobec Stanisława Plapperta – członka Komisji Technicznej PCK w Katyniu.
 7. dr Tomasz Dziedzic – Archiwum doktora Robla.
 8. red Małgorzata Bilska – dr Józef Bellert i Szpital PCK w Auschwitz.

przerwa na obiad

II SESJA , godz. 14.00-16.00

 1. dr Wojciech Paduchowski – Pod czujnym okiem policji politycznej – dr płk. Mieczysław Henoch pracownik PCK w Krakowie.
 2. dr hab. Aneta Firlej-Buzon – Wśród ruin, wśród zniszczenia, wśród cieni zdziczenia i mordu, w których pogrąża się każda wojna, wyłania się sylwetka Polskiego Czerwonego Krzyża – PCK na rzecz przesiedlanych i osiedlających się na Dolnym Śląsku w świetle druków ulotnych z lat 1945-1948.
 3. mgr Dominika Jarzyńska- Pokojska – Ekshumacje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż po II wojnie światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej, umożliwiające odkrycie zbiorowych mogił ofiar niemieckich potajemnych egzekucji z lat 1939-1943. Ich znaczenie dla rozwoju badań nad zbrodnią w Palmirach. Upamiętnienie miejsca straceń – powstanie muzeum.
 4. dr Janos Tischler – Polskie społeczeństwo wobec Węgrów po stłumieniu rewolucji węgierskiej 1956 r. Polacy Węgrom – 1956.

Organizatorem konferencji jest Małopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

11 listopada – Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Konkurs im. Prof. Remigiusza Bierzanka – przedłużenie naboru prac

Informujemy o przedłużeniu naboru prac do Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka. Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk  powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się pod linkiem https://pck.pl/co-robimy/prawo-humanitarne/konkurs-naukowy.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych spełniających wymaganie konkursowe.

pck.pl


Verified by MonsterInsights