Fotorelacja ze spotkania, pracowników, członków i sympatyków Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu


W dniu 5 maja 2019 roku o godz 13:30 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Toruniu odbyło się spotkanie pracowników, członków, sympatyków oraz podopiecznych PCK. Jest to jedno z wydarzeń, które wchodzi w skład imprez rocznicowych podkreślających 100-letnią działalność organizacji w Polsce. Spotkanie jak zawsze przebiegło w miłej atmosferze. Był czas zarówno na rozmowy o obecnych działaniach PCK jak i czas na wspominki o dawniejszych działaniach podejmowanych przez byłych wolontariuszy i działaczy. Nie mogło zabraknąć rocznicowego tortu i wspólnych zdjęć. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i zapraszamy przy okazji na kolejne wydarzenie będącego częścią obchodów 100-lecia istnienia naszej organizacji. Już 8 maja (godz. 12:00) w Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca spotykamy się na Rynku Nowomiejskim, gdzie ustawimy “żywy czerwony krzyż”.

Fotorelacja z Mszy Św. z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

(…) W związku z tym, że obchodzimy sto lat Polskiego Czerwonego Krzyża to tak sobie myślę, że Ci którzy tworzyli i tworzą tą organizację zawsze martwią się cudzymi nieszczęściami. Bo po sługach w Polskim Czerwonym Krzyżu zawsze liczyła się … poświęcająca drugiego człowieka, z odwagą. My wiemy, że to jest ogromna wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka ale na świecie Czerwony Krzyż działa w ten sposób, do siebie bierze pod opiekę wszystkich ludzi, są konflikty zbrojne, przekazuje wiedzę o zasadach humanitarnych, które obowiązują na całym świecie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę przyczyniło się do powstania wielu organizacji w tym tych, które za cel stawiały sobie pomoc drugiemu człowiekowi. Jak już usłyszeliśmy 18 stycznia 1919 roku powstało także Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża bo tak się nazywało na początku, które z czasem zostało dołączone do międzynarodowych a od 1927 roku nosi nazwę Polski Czerwony Krzyż. Piękną nazwę. W swoim godle i w swoim symbolu ma krzyż, czerwony krzyż. Ale ten krzyż za każdym razem odsyła nas do uniwersalnych wartości, które przyniósł na ziemi Chrystus a przede wszystkim odsyła nas do miłości wobec bliźniego. To Chrystus nam powiedział bardzo wyraźnie: cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci mniejszych mnieście uczynili. Celem, zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża albo inaczej celem i zadaniem są … ale wszystkie zmierzają do tego aby zapobiegać cierpieniu a jeśli już człowieka dotyka cierpienie aby je ukoić. To piękne przesłanie, jakże nam potrzebne, w każdym czasie. Dlatego też Polski czerwony Krzyż działa wszędzie tam gdzie człowiek jest potrzebny a człowiek jest wszędzie potrzebny. U nas również. To dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi po wojnie udało się znaleźć wielu ludzi. Wiemy jakie to były trudne dzieje naszej ojczyzny. I wówczas Polski Czerwony Krzyż pomagał połączyć rodziny a jeśli już kogoś dotknęła straszna tragedia i stracił kogoś na wojnie to dzięki tej organizacji udało się przynajmniej w wielu wypadkach zlokalizować miejsce spoczynku krewnych. Ogromny dar jaki otrzymało wiele rodzin w naszej ojczyźnie. I tak przez lata Polski Czerwony Krzyż robił wszystko aby edukować, pomagać, rozwijać calą działalność profilaktyczną. Ale myślę, że są takie karty, które są niezwykle piękne. I te za które należy się szczególna wdzięczność tej organizacji. Po pierwsze to rozwój krwiodawstwa w Polsce. Dar krwi jest wspaniałym darem, bo człowiek cząstkę siebie może regularnie przekazywać drugiemu człowiekowi jeżeli tylko może. Myślę tylko tutaj o uwarunkowaniach medycznych. Może dzielić się tym darem z drugim człowiekiem. Powinien dzielić się tym darem z drugim człowiekiem. Dzisiaj my dzielimy się nim z innymi ale przecież każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji kiedy będzie potrzebował krwi. to piękny … za którą bardzo serdecznie dziękuję. Ale moi drodzy jeszcze jedno co jest niezwykle cenne to to, że udało się rozwinąć ideę wolontariatu. Bezinteresowności. Wiele organizacji dzisiaj odwołuje się do tej idei ale Wy jesteście u początku wolontariatu. Wy jesteście u początku tego, że trzeba budować organizację, które pomagają nie tylko na strukturach, które są dobrze opłacane, etatowe ale potrzeba też dokoła ludzi, którzy po prostu z potrzeby serca pomagają drugiemu człowiekowi. Poza tym to wielkie zadanie aby młode pokolenia przygotować do tego, że trzeba pomagać, że trzeba serca ofiarować, tym którzy są w potrzebie. (…)
Dużo osób uważa, że obok nich nie ma człowieka. Dlatego moi drodzy bądźcie blisko tych wszystkich, którym się zdaje, że nie ma człowieka, którzy potrzebują pomocy, którzy cierpią na samotność, którzy potrzebują świadectwa obecności, miłości. Amen.
– JE Biskup Wiesław Śmigiel

https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2019/05/DSCF5104z.mp4

Stała wystawa poświęcona Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi

30. Czy wiesz, że w Kościerzynie istnieje jedyna w Polsce stała wystawa poświęcona Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi?

Wystawa PCK jest jedyną tego typu placówką w Polsce, trzecią w Europie i szóstą na świecie. W jej tworzenie włączyli się liczni mieszkańcy Kościerzyny. Inicjatorką była wieloletnia działaczka kościerskiego oddziału PCK Pani Jadwiga Treder. Dziś jej dzieło jest kontynuowane i rozwijane, a dobrym duchem Wystawy jest Pani Jadwiga Zwara, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kościerzynie.

Zaczęło się od zbierania różnorodnych wydawnictw, medali, pamiątek Polskiego Czerwonego Krzyża  w Polsce. Z czasem ekspozycja stopniowo powiększała się o muzealia przywożone zza granicy, otrzymywane od innych stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża. Dziś kościerskie zbiory to ok. 4000 dokumentów, medali i odznaczeń, proporczyków, sztandarów związanych z ruchem Czerwonego Krzyża  i Czerwonego Półksiężyca.  Na wystawie zgromadzono również  sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy oraz liczne materiały propagandowe i szkoleniowe. Zbiory bogato ilustrują  także czerwonokrzyskie krwiodawstwo.


Stała Wystawa PCK w Kościerzynie, fot. MOO PCK

Stała Wystawa PCK, fot. MOO PCKStała Wystawa PCK, fot. MOO PCKJadwiga Zwara, opiekun Wystawy i prezes OR PCK w Kościerzynie

Początkowo kompletne zbiory były wystawiane w Kościerskim  Domu Kultury przy ul. Długiej 31, z którego zostały zabrane i przeniesione. Aktualnie są częścią Muzeum Ziemi Kościerskiej, Oddział  Muzeum Kolejnictwa. Dzięki temu na wystawie można obejrzeć zrekonstruowany wagon sanitarny Czerwonego Krzyża pochodzący z czasów I wojny światowej. W osobnej sali znajdują się  zbiory dokumentów, medali, odznaczeń i różnorodnych gadżetów oraz sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy.  Niestety zmiana miejsca ekspozycji miała także negatywne skutki – przyniosła ograniczenie powierzchni wystawienniczej i tym samym część muzealiów została zabezpieczona w magazynach bez możliwości jej oglądania przez szerszą publiczność.  Marzeniem kościerskich działaczy czerwonokrzyskich jest pozyskanie dodatkowych miejsc i pomieszczeń  oraz przywrócenie ekspozycji w jej pełnym wymiarze.


Wagon sanitarny, zwiedzanie wystawy w towarzystwie prezes OR PCK w Kościerzynie Jadwigi Zwary

Wagon sanitarny, Stała Wystawa PCK, fot. MOO PCK

GALERIA ZDJĘĆ DAWNEJ EKSPOZYCJI w DOMU KULTURY – IZBA POLSKA

Dla wszystkich Członków, Wolontariuszy i Sympatyków PCK odwiedzających Pomorze i Kaszuby zwiedzanie wystawy obowiązkowe!


Tablica informacyjna w Kościerzynie, fot. MOO PCK


Źródło: Małopolski Oddział Okręgowy PCK http://pck.malopolska.pl/

Historia działalności kobiet w Polskim Czerwonym Krzyżu

29. Czy wiesz, że od samego początku kobiety brały bardzo aktywny udział w pracach i działaniach Polskiego Czerwonego Krzyża, na równi z mężczyznami były wybierane do głównych organów statutowych?

Wraz z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę obchodzimy również 100. rocznicę przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych. Dnia 28 listopada 1918 Józef Piłsudski, będący już wówczas Naczelnikiem Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu; dekret ów stanowił, że cyt. „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci”.

Prawo wyborcze przyznano kobietom w Polsce w 1918 roku – Polska była jednym z pierwszych krajów, które zdecydowały się na ten krok. Ponadto kobiety otrzymały tzw. pełnię praw, w tym również prawo do edukacji i pracy. W ślad za przyznaniem tych praw, w życiu publicznym międzywojennej Polski pojawiło się wiele wyjątkowych kobiet – były nauczycielkami, wykładowcami akademickimi, pracowały w redakcjach gazet, dostały się do parlamentu.

Jako konsekwencja tych przemian społecznych, obecność kobiet zwiększała się również w szeregach PCK. Komisarz ds. Polskiego Czerwonego Krzyża – Władysław hr. Tyszkiewicz – zwołał na dzień 27 kwietnia 1919 roku pierwsze zebranie członków Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, na którym zatwierdzono statut organizacji i dokonano wyboru Komitetu Głównego, w skład którego weszły m. in. hrabina Elżbieta Potocka, Julia Weyherówna, baronowa Helena Bisping, Maria Rodziewiczówna, Dora Wisznicka, Helena Paderewska, Aleksandra Zarzycka, baronowa Helena Lesser, Maria Kretkowska, margr. Elżbieta Wielopolska i Julia Przyjemska. Wśród członkiń Komitetu Głównego znalazły się przedstawicielki polskiej arystokracji, ziemiaństwa oraz działaczki społeczne znane wcześniej tylko lokalnie jak chociażby Maria Kretkowska czy poczytna później pisarka Maria Rodziewiczówna.

Już 4 maja 1919 na stanowiska wiceprezesów w pierwszym w historii zarządzie Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża powołano Helenę Bisping i Julię Przyjemską, później zaś – dnia 9 lipca 1919 roku, w wyniku wyborów do władz Zarządu Komitetu Głównego na prezesa wybrano Helenę Paderewską.


hr. Elżbieta Potocka, Źródło, https://www.zamek-lancut.pl/pl/Historia

Helena Paderewska, Źródło H. Paderewska, Wspomnienia 1910-1920

Maria Rodziewiczówna, Źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Rodziewicz%C3%B3wna

Maria Kretkowska, Źródło Internetowy Polski Słownik Biograficzny http://ipsb.nina.gov.pl/a/foto/maria-kretkowska

Helena Bisping ogląda wystawę prac młodzieży PCK w 1924 roku, Źródło: NAC Sygnatura: 1-M-576-4

Małopolska nie pozostawała tu w tyle i dnia 24 listopada 1919 roku, do zarządu krakowskiego wybrano Zofię hr. Wielopolską oraz Annę Kallenbachową, której Zarząd Główny wyraził później specjalne uznanie za prace przy tworzeniu i prowadzeniu Oddziału Krakowskiego w latach jego intensywnej działalności (1919-1920).

Po dziś dzień kobiety zajmują istotną pozycję w Polskim Czerwonym Krzyżu – zarówno członkinie, jak i pracownice i wolontariuszki – nieprzerwanie poświęcają swoją energię i czas, aby nieść pomoc potrzebującym.

Źródło: Małopolski Oddział Okręgowy PCK http://pck.malopolska.pl/Verified by MonsterInsights